Média a gender

V pátek ráno jsme na přednášce diskutovali o zobrazení žen v seriálu Mad Men a o fenoménu Cumberbitches. Ač to na první pohled nemusí být jasné, oba jevy se týkají jednoho problematického aspektu mediálních studií – žen, jejich účasti na vytváření mediálních sdělení a jejich zobrazování v mediálních sděleních. Moc médií vytvářet a opakovat stereotypní…