Anna, content agency leader, 30, mum-to-be.

Média a gender

V pátek ráno jsme na přednášce diskutovali o zobrazení žen v seriálu Mad Men a o fenoménu Cumberbitches. Ač to na první pohled nemusí být jasné, oba jevy se týkají jednoho problematického aspektu mediálních studií – žen, jejich účasti na vytváření mediálních sdělení a jejich zobrazování v mediálních sděleních.

Moc médií vytvářet a opakovat stereotypní zobrazení ženy a muže je nezpochybnitelná, problém je, jak veliká tato moc je. Publikum může a nemusí včleňovat významy získané z médií do své sociální reality a může a nemusí je včleňovat tak, jak je adresát zamýšlel (hodně bude záležet na tom, co lidé konzumují, jak a také na jejich vlastní mediální gramotnosti).

Problematika médií a genderu je rozsáhlá, ale jako základní přehled k tématu doporučuju přečíst si Revue pro média č. 9 (sice starší počin, ale pořád relativně ojedinělý v českém rybníčku). Zajímavá je každoročně zpracovávaná studie Hollywood Diversity in Films, studie Institutu Geeny Davis (Geenu určitě znáte jako Thelmu, kamarádku Louise), který se na gender v médiích vyloženě specializuje, výzkum Obraz ženy v médiích a reklamě vypracovaný pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a skvělá kritika projektu Global Monitoring Project od Lenky Vochocové (jí kritizovaný projekt je k nalezení na stránkách Who Makes The News).

Neříkám, že se všemi závěry uvedených článků se dá souhlasit. Některé jsou dovedené ad absurdum a jiné nedotažené, některým chybí řádné vědecké zázemí nebo dostatečný výzkumný vzorek, některé jsou ale skvělé a pokud jakýkoli donutí lidi nad problematikou se zamyslet, pak svůj účel plní.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.