Anna, content agency leader, 30, happy minimalist.

O tvůrčí krizi

(Když je všechno tak, jak má být, dokážu jen zírat na prázdný list papíru a nejsem schopná zachytit jedinou myšlenku. Co s tím?)Leave a Reply

Your email address will not be published.